top of page
UGC logo.png

Zlý sklon

Jsem otrokem svého ega, chamtivosti, závisti, chtíče, lenosti, hněvu/pomsty, smutku a strachu?  

Jak mohu získat moudrost ze své zlé náklonnosti, aby mi pomohla povstat a přeměnit temnotu ve světlo?

Lioness

Mise

Povznést se nad naše zlé sklony

Převzít odpovědnost za své myšlenky, řeč a chování, opustit naše zlé cesty a věnovat se cestám spravedlnosti v míru

white dove flying on sky in beautiful light for freedom concept.jpg

Vidění

Světový mír

Konec světové chudoby

white dove flying on sky in beautiful light for freedom concept.jpg
  • Jaký je můj zlý sklon?

  • Jaký je účel mého zlého sklonu?

  • Jak můj zlý sklon ovlivňuje mé duchovní, fyzické, duševní a emocionální blaho?

  • Jak můj zlý sklon ovlivňuje můj vztah s mým Stvořitelem, se mnou a ostatními?

  • Co se mohu naučit ze skrytých pokladů v temnotě mé Duše?

  • Jak mohu povstat a získat vládu nad svým zlým sklonem, abych se přeměnil z temnoty ve Světlo?

  • Jak může být můj zlý sklon přeměněn a pomoci mi povznést se na vyšší cesty spravedlnosti a služby mému Stvořiteli?

bottom of page