top of page
UGC logo.png

Poděkování

Mír s tebou

 

 

Všechna chvála a díky patří Bohu za to, že nám poskytl příležitost a zdroje k založení charitativní organizace, která pomůže šířit Jeho poselství ‚míru‘ do  Lidskost a zároveň vytváří příležitosti pro ostatní a zve každého, kdo chce a je schopen,  se také zapojit.

Kéž Bůh žehná všem, kteří pomáhali a nadále pomáhají v Jeho Věci míru, milující laskavosti, nezištnosti  a spravedlnosti při hledání pravdy, poznání a moudrosti.  

Kéž vytrváme ve svém úsilí a nadále si vzájemně pomáháme s požehnáními, která jsme dostali od našeho Zdroje života – při respektování rozmanitosti a hledání znalostí a vedení od  Náš božský zdroj existence – náš  Univerzální jeden Bůh – Nejsoucitnější, Nejmilosrdnější. Amen  

Lale Tuncer

bottom of page